Rodinné vinařství Otáhalovi

A opět zde máme dalšího nositele rodinné tradice, vinařství Otáhalovi:
Základy našeho rodinného vinařství byly položeny kolem roku 1970 manželi Vojtěchem a Vlastou Otáhalovými. Veškerá práce na vinici je manuální s minimálním zásahem mechanizace. Na práci na vinici se podílí celá rodina, která také pokrývá veškeré potřeby na obhospodařování vinic.
Výrobu a zpracování vína zajišťuje otec Vojtěch Otáhal a od roku 2011 se k zajištění provozu přidala i dcera Ivana Otáhalová. V roce 1990 jsme rozšířili plochy vinic a tím i rozšířili odrůdové skladby.
Vyrábíme co nejvíce odrůdová vína s přívlastkem, dále odrůdová vína a to vše tradičním způsobem a jen z vlastní produkce. Vlastníme 2 ha vinic.
Jelikož naše výměra vinic není velká, soustředíme se hlavně na kvalitu vína, tak abychom dobře reprezentovali naše vinařství a zároveň vinařskou obec Velké Bílovice.

Adresa: Pionýrská 974, Velké Bílovice
Název sklepní uličky a č.p.: Cabernetová 102

v.otahal@seznam.cz
739 234 530
www.vinovojtechotahal.cz 
48°51″25.769″N, 16°54″23.787″E